Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Bulletin Board

Thông Tin

tt 4.17

<Chia buồn
Anh Giuse Cao Dũng (John ) qua đời ngày 13.3. 17 tại Albuquerque
Giáo xứ xin chia buồn cùng Chị Trịnh Nhung, các cháu và toàn thể tang quyến. Xin cho linh hồn Giuse chóng hưởng tôn nhan Chúa.

Lễ Truyền dầu ( Chrism Mass )
Thứ năm, 06. 4, tại Santa Fe, 5: 30 P
Hôm nay cũng là ngày tĩnh tâm dành cho các linh mục trong giáo phận. Nhân dịp này, chúng ta đặc biệt cho các LM.
• Không có thánh lễ chiều ở giáo xứ.

Lễ Lá ( Palm Sunday ).
Trước thánh lễ, có nghi thức làm phép và rước lá.

Tuần Thánh và Phục Sinh.
Sẽ có chương trình chi tiết.

Gia Nhập Giáo Hội Chúa.
Sau một năm học hỏi giáo lý và tham dự các giờ phụng vụ với cộng đoàn giáo xứ, Ô. VŨ VIẾT VĂN và Chị NGUYỄN THỊ THU HỒNG sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm, trong thánh lễ Chúa Nhật 30. 4
. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ACE này và hân hoan chào đó họ vào Cộng Đoàn Dân Chúa.


Chuyện Cảm Hứng