Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Bulletin Board

Thông Tin

tt 5. 17

Tháng Hoa
Trong tháng năm, chúng ta có các giờ tôn vinh Đức Mẹ:
- Chiều thứ bảy : 6 giờ 30 : Dâng hoa cộng đồng.
- Sáng Chúa Nhật : 9 giờ 00, trước thánh lễ : Các Em TNTT. phụ trách.
Chúng cố gắng sắp xếp thời giờ, tới tham dự.

< B> Bác Ái
Số tiền từ “ Ly Nước Mùa Chay “ là $ 5, 573.00 sẽ được gởi về Việt Nam giúp người nghèo.
Xin Chúa chúc lành cho lòng quảng đại của Ông Bà Anh Chị Em.

Ngày Hiền Mẫu ( Mother’s Day ) , Chúa Nhật 14. 5.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bà mẹ, nhất là các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta. Xin cho các bà luôn sống theo gương Đức Maria.

Lễ Chúa lên Trời ( Ascension ) , thứ năm, 25. 5
Thánh lễ sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 28. 5

Chúc Mừng & cầu nguyện:
- Anh Nguyễn Thành Phi và Chị Nguyễn Thanh Phượng sẽ thành hôn ngày 27. 5.
Giáo xứ cầu chúc AC. Phi & Phượng trăm năm hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Chúa.
- Thày Giuse Pham Thế Tài sẽ lãnh chức phó tế ( Diaconate ) tại nhà thờ giáo xứ chúng ta, lúc 10 giờ 00 sáng thứ tư , ngày 31. 5.
Cùng với Thày Tài, có 3 thày : John Kimani, Chhristopher và Jason Pettigrew.
Chúng ta sắp xếp thời giờ tới tham dự thánh lễ truyền chức này, để cầu nguyện cho các thày luôn trung thành với chức vụ Giáo Hội trao phó và khích lệ ơn gọi linh mục.

Giáo Lý cho các em .
Các lớp giáo lý dành cho các em chuẩn bị rước lễ lần đầu và thêm sức đã khai mạc thứ bảy vừa qua. Xin các gia đình giúp các em tới tham dự.

Giáo Lỳ hôn nhân.
Khóa giáo lý dành cho các anh chị chuẩn bị lập gia đình sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật 14. 5, lúc 4gìơ 00 chiều.


Chuyện Cảm Hứng