Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Bulletin Board

Thông Tin

tt 6.17

Chia buồn:
- Bà Anna Maria Nguyễn Thị Tập qua đời ngày 28.5.17 tại Việt Nam, hưởng thọ 74 tuổi.
Bà Anna là em ruột Bà Nguyễn Văn Gương và Ô. Nguyễn Văn Khóa.
- Bà Cụ Opal Sharpe qua đời ngày 04.7.17 tại Albuquerque, NM , hưởng thọ 100 tuổi.
Bà cụ là thân mẫu Ô. Sharpe John.
Giáo xứ xin chia buồn cùng ÔB. Nguyễn Văn Gương, ÔB Nguyễn Văn Khóa và ÔB John, cùng toàn thể tang quyến.
Xin cho linh hồn Anna sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Thuyên chuyển linh mục.
Trong lá thư ngày 04. 5. 17, ĐTGM John Wester đã chấp nhân cho Cha Giuse Bùi Mạnh Tín về hưu. Sự chấp nhận có hiệu lực ngày 15. 6. 17
Trong lá thư ngày 24. 5, ĐTGM John Wester cũng đã bổ nhiệm Cha GB Trần Quốc Hội làm Cha Sở Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Việc bổ nhiệm có hiệu lực ngày 16. 6. 17.

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, Chúa Nhật, 18.6
Lễ bổn mạng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và ngày Hiền Phụ ( Father’s Day )
. Chúng ta cầu chúc các em Thiếu Nhi luôn ngoan ngoãn, sống gần gũi Chúa Giêsu. Xin Thiên Chúa nguồn tình phụ tử chúc phúc cho các người cha trong gia đình.

Lễ kính Thánh Tâm Chúa,
Thứ sáu, 23. 6. Có thánh lễ lúc 6 giờ 30 tối.

Hội Chợ Giáo Xứ
Theo quyết định của Cha xứ, Hội đồng Mục Vụ, Tài Chánh,và các Đại Diện ban ngành, ngày Hội Chợ của giáo xứ chúng ta năm nay được ấn định là 2 ngày cuối tuần : 24 và 25. 6.17.
Đây là cơ hội đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết của mọi người trong giáo xứ. Chúng ta cùng tích cực góp mặt,góp sức, góp tài, góp niềm vui.


Chuyện Cảm Hứng