Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Organization

Hội Đồng Giáo Xứ

 

1. HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chủ Tịch

Ông Phạm Mạnh Phát

ĐT: (505) 440-5613

Phó Chủ Tịch

Ông Nguyễn Ngọc Lan

ĐT: (505) 922-5236

Trưởng Khu I

Ông Nguyễn Trung Cường

ĐT: (505) 620-0638

Trưởng Khu II

Ông Đoàn Thanh Tùng

ĐT: (505) 720-4796

Trưởng Khu III

Ông Lê Hồng Phúc

ĐT: (505) 379-0424

Cố Vấn

Ông Nguyễn Huy Thuần (đặc trách ACA)

ĐT: (505) 293-5523

Ông Nguyễn Thành Quốc (đặc trách Ngoại Vụ)

ĐT: (505) 263-1222

2. HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

Chủ Tịch

Ông Đặng Trần Nhân

ĐT: (505) 400-3204

Ủy Viên

Ông Nguyễn Ngọc Xuân

ĐT: (505) 275-9261

Nguyễn Thành Oanh

ĐT: (505) 440-5614

 

Phụng Vụ

Ông Đỗ Quang Thái

ĐT: (505) 450-9444

Giáo Lý

Anh Nguyễn Ngọc Tường

ĐT: (505) 681-1267

Thiếu Nhi Thánh Thể

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc

ĐT: (505) 363-4014

Ca Đoàn

Ông Nguyễn Tuấn

ĐT: (505) 610-2985

Sách Thánh

Chị Bùi Phương Thảo

ĐT: (505) 417-7815

Thừa Tác Viên Thánh Thể

Ông Đàm Công Vinh

ĐT: (505) 323-6596

Bảo Trì

Ông Phạm Văn Kỳ

ĐT: (505) 610-5023

Thông Tin

Ông Trần Hải

ĐT: (505) 488-1687


Chuyện Cảm Hứng